ALMANYA

ZİYARET AMAÇLI SEYAHATLERDE GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

1. Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli pasaport.
2. 2 adet biyometrik özelliklere uygun fotograf
3. Almanya Yabancılar Polisinden çıkartılmış Davetiye ASLI
Almanya`daki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler, örneğin:
a) İkamet Yasasının 66 – 68. maddelerine göre hazırlanmış ve Almanya’dan davet eden  kişi
tarafından  verilen  taahhütname/davetiye  veya başvuru  sahibi  kendi imkanlarıyla Almanya`daki masraflarını karşılayacaksa da, buna ilişkin belgeler (ör: banka hesabında düzenli olarak para bulunduğuna dair belge) ve kalınacak yerin adresi
 
Davetiye Gönderen Kişi Alman vatandaşı ise Almanya Kimlik Fotokopisi. Farklı bir ülke vatandaşı ise Almanya Oturum Fotokopisi ve Kimlik Fotokopisi Eklemek durumundadır.
 
4. Uçuş rezervasyonu veya seyahate ilişkin diğer belgeler
 
5. Gelirle ilgili belgeler* (ör. Maaş ödemeleri, Banka hesap cüzdanı (Güncel ve 3000 TL Bakiyeli olmalıdır), kira geliri, tarım üretimi, Almanya`dan gelen havale vs.)
 
6. Her başvuru sırasında tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (açıklamalar kısmında adres
belirtimelidir), düşünceler bölümü işlenmiş olmalı. AB/AET vatandaşlarının  eşleri  ve 21 yaş
altındaki çocukları tarafından ayrıca aşağıdaki beleger de ibraz edilmeli:
a) Eşler:  Uluslararası  evlenme  kayıt  örneği  ve  Türkiye`deki  ikamete  ilişkin  ikamet ilmuhaberi
(ikamet Türkiye ise)
b) Çocuklar: Uluslararası doğum kayıt örneği
 
*AB/AET vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları için Almanya`da bulunacakları sürede masrafların nasıl karşılanacağına dair ve kişilerin kendi maddi durumlarına ilişkin belgelerin ibrazı esasen zaruri değildir, fakat istisnai durumlarda bu tür belgeler de yine istenebilir.
 
Reşit  olmayanlarda: Başvuru  için  velayet  sahibinden  vekaletname ve  boşanma durumlarında velayet kararı
 
Başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler de ibraz edilmelidir:
 
Ücretli ve memurlar:
Mesleğinize dair de bilgi içeren çalışma belgesi
Talep edilen vize süresi için resmi izin belgesi
Bağ-Kur/SGK dökümü, SGK giriş bildirgesi,Hizmet Dökümü ve son 4 ay maaş bordroları
 
Serbest meslek sahipleri:
Ticaret Odası kaydı
Yeni tarihli vergi levhası
Ticaret Gazetesi
 
 
Çiftçilik yapanlar:
Çiftçilik belgesi, o bölgedeki ziraat odası tarafından onaylanmış olacak
 
Emekliler:
Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi
 
Öğrencilerden ve yüksek öğrenim görenlerden istenen belgeler:
Öğrenci belgesi
 
UYARI:
Belirl bir maddi geliri olmayanlar ( öğrenciler, ev hanımları vs.), kendilerini maddi olarak
destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrakları sunmalıdırlar. 1. dereceden yakını tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçe
de ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış
muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru
formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir.
 
Gerek  duyulması  halinde,  başka  belgelerin  de istenebileceğini
lütfen  gözönünde bulundurunuz. 
 
Yukarıda  belirtilen  belgelerin ibraz  edilmiş  olması,  mutlaka  vize verileceği anlamına gelmemektedir.


Ticari vize başvurularında evraklar değişmektedir. 
Ofisimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.


odtülüler İngilizce Tercüman eryaman odtülülerYeminli Tercüme