AMERİKA

TURİSTİK VİZE İÇİN GENEL EVRAK LİSTESİ
 
İşveren olarak vize başvurusu
• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, konsolosluğa hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe 
• Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi 
• Vergi Levhasının Fotokopisi 
• İmza Sirküleri Fotokopisi 
• Yeni Tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti Aslı 
• Son 3 Aylık Hesap Hareketini gösteren Bakiyeli ve Güncel Banka Hesap Dökümleri (Bankadan yaş kaşe ve imzalı olmalıdır) 
• Gayrimenkul Tapu Fotokopisi 
• Kredi Kartı Ekstre Fotokopisi 
• Otel Ve Uçak Rezervasyonları, 
• 2 Adet Vize için Biometrik Fotoğraf (5 x 5)
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız ) 
 
Bordrolu Çalışan olarak vize başvurusu
• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, konsolosluğa hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe. 
• Şirketin imza sirküleri 
• Vergi levhasının fotokopisi 
• Yeni Tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti Aslı 
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi 
• Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi) 
• 4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi 
• Son üç aylık maaş bordroları  
• Son 3 Aylık Hesap Hareketini gösteren Bakiyeli ve Güncel Banka Hesap Dökümleri  (Bankadan yaş kaşe ve imzalı olmalıdır) 
• Gayrimenkul tapu fotokopisi 
• Kredi kartı Ekstre fotokopisi 
• Otel ve uçak rezervasyonları, 
• 2 Adet Vize için Biometrik Fotoğraf (5 x 5)
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız ) 
• Vukuatlı Aile Nufus Kayıt Sureti


Ev Hanımı olarak vize başvurusu
• Konsolosluğa hitaben yazılmış seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe 
• Gayrimenkul tapu fotokopisi 
• Son 3 Aylık Hesap Hareketini gösteren Bakiyeli ve Güncel Banka Hesap Dökümleri (Bankadan yaş kaşe ve imzalı olmalıdır)  
• Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir. 
• 2 Adet Vize için Biometrik Fotoğraf (5 x 5)
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız ) 
• Vukuatlı Aile Nufus Kayıt Sureti
 
Öğrenci olarak vize başvurusu
• Konsolosluğa hitaben dilekçe 
• Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi 
• 18 yaş dolmamış ise anne ve babadan Amerika ya seyahat edebilmesi için muvafakat name 
• Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir. 
• 2 Adet Vize için Biometrik Fotoğraf
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız ) 
• Anne veya Babanın geçerli yada eski Amerika vize si varsa fotokopileri 
• Vukuatlı Aile Nufus Kayıt Sureti
 
Emekli olarak vize başvurusu
• Konsolosluğa hitaben dilekçe 
• Emekli cüzdanı fotokopisi 
• Gayrimenkul tapu fotokopisi 
• Son 3 Aylık Hesap Hareketini gösteren Bakiyeli ve Güncel Banka Hesap Dökümleri  (Bankadan yaş kaşe ve imzalı olmalıdır) 
• 2 Adet Vize için Biometrik Fotoğraf (5 x 5)
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız ) 
• Vukuatlı Aile Nufus Kayıt Sureti

 
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART EVRAK OLUP,
EK EVRAK TALEP EDİLEBİLİR.


VİZENİN ONAYLANMASI İLGİLİ ELÇİLİĞİN TASARRUFUNDADIR.

VİZENİN RED EDİLMESİ DURUMUNDA ÜCRET İADESİ YOKTUR…


odtülüler İngilizce Tercüman