AMERİKA

TURİSTİK VİZE İÇİN GENEL EVRAK LİSTESİ
 
İşveren olarak vize başvurusu
• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, konsolosluğa hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe 
• Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi 
• Vergi Levhasının Fotokopisi 
• İmza Sirküleri Fotokopisi 
• Yeni Tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti Aslı 
• Son 3 Aylık Hesap Hareketini gösteren Bakiyeli ve Güncel Banka Hesap Dökümleri (Bankadan yaş kaşe ve imzalı olmalıdır) 
• Gayrimenkul Tapu Fotokopisi 
• Kredi Kartı Ekstre Fotokopisi 
• Otel Ve Uçak Rezervasyonları, 
• 2 Adet Vize için Biometrik Fotoğraf (5 x 5)
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız ) 
 
Bordrolu Çalışan olarak vize başvurusu
• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, konsolosluğa hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe. 
• Şirketin imza sirküleri 
• Vergi levhasının fotokopisi 
• Yeni Tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti Aslı 
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi 
• Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi) 
• 4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi 
• Son üç aylık maaş bordroları  
• Son 3 Aylık Hesap Hareketini gösteren Bakiyeli ve Güncel Banka Hesap Dökümleri  (Bankadan yaş kaşe ve imzalı olmalıdır) 
• Gayrimenkul tapu fotokopisi 
• Kredi kartı Ekstre fotokopisi 
• Otel ve uçak rezervasyonları, 
• 2 Adet Vize için Biometrik Fotoğraf (5 x 5)
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız ) 
• Vukuatlı Aile Nufus Kayıt Sureti


Ev Hanımı olarak vize başvurusu
• Konsolosluğa hitaben yazılmış seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe 
• Gayrimenkul tapu fotokopisi 
• Son 3 Aylık Hesap Hareketini gösteren Bakiyeli ve Güncel Banka Hesap Dökümleri (Bankadan yaş kaşe ve imzalı olmalıdır)  
• Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir. 
• 2 Adet Vize için Biometrik Fotoğraf (5 x 5)
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız ) 
• Vukuatlı Aile Nufus Kayıt Sureti
 
Öğrenci olarak vize başvurusu
• Konsolosluğa hitaben dilekçe 
• Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi 
• 18 yaş dolmamış ise anne ve babadan Amerika ya seyahat edebilmesi için muvafakat name 
• Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir. 
• 2 Adet Vize için Biometrik Fotoğraf
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız ) 
• Anne veya Babanın geçerli yada eski Amerika vize si varsa fotokopileri 
• Vukuatlı Aile Nufus Kayıt Sureti
 
Emekli olarak vize başvurusu
• Konsolosluğa hitaben dilekçe 
• Emekli cüzdanı fotokopisi 
• Gayrimenkul tapu fotokopisi 
• Son 3 Aylık Hesap Hareketini gösteren Bakiyeli ve Güncel Banka Hesap Dökümleri  (Bankadan yaş kaşe ve imzalı olmalıdır) 
• 2 Adet Vize için Biometrik Fotoğraf (5 x 5)
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız ) 
• Vukuatlı Aile Nufus Kayıt Sureti

 
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART EVRAK OLUP,
EK EVRAK TALEP EDİLEBİLİR.


VİZENİN ONAYLANMASI İLGİLİ ELÇİLİĞİN TASARRUFUNDADIR.

VİZENİN RED EDİLMESİ DURUMUNDA ÜCRET İADESİ YOKTUR…


odtülüler İngilizce Tercüman eryaman odtülülerYeminli Tercüme